Ngữ Văn Lớp 10: Đoạn mở đầu tác phẩm Đại Cáo bình ngô của nguyễn trãi có ý nghĩa như lời tuyên ngôn độc lập ! em có suy nghĩ gì về ý kiến đó ( giuem v

Ngữ Văn Lớp 10: Đoạn mở đầu tác phẩm Đại Cáo bình ngô của nguyễn trãi có ý nghĩa như lời tuyên ngôn độc lập ! em có suy nghĩ gì về ý kiến đó ( giuem v

Ngữ Văn Lớp 10: Đoạn mở đầu tác phẩm Đại Cáo bình ngô của nguyễn trãi có ý nghĩa như lời tuyên ngôn độc lập ! em có suy nghĩ gì về ý kiến đó ( giuem vs mn)

0 bình luận về “Ngữ Văn Lớp 10: Đoạn mở đầu tác phẩm Đại Cáo bình ngô của nguyễn trãi có ý nghĩa như lời tuyên ngôn độc lập ! em có suy nghĩ gì về ý kiến đó ( giuem v”

 1. $\text{Em thấy đó là đúng. Vì :}$
  => Đoạn mở đã dẫn chứng ý nghĩa, và những điều đúng. Đã  chứng minh và sang tỏ được một số phong tục, khái niệm của đất nước, quốc gia trong bài
   

  Trả lời
 2. Đại Cáo Bình Ngô 
  Đoạn đầu mở đầu tuyên ngôn về độc lập dân tộc.
  – Tác giả đưa ra chân lí chính nghĩa, và chân lý khách quan về sự tồn tại độc lập, có chủ quyền
  – Trình bày đầy đủ khái niệm quốc gia, dân tộc Nguyễn Trãi được trình bày một cách đầy đủ: ranh giới lãnh thổ, phong tục tập quán, nền văn hiến lâu đời, lịch sử riêng, chế độ riêng, hào kiệt
  ______________________war_huy_vn_________________________

  Trả lời

Viết một bình luận