Ngữ Văn Lớp 10: Câu ca dao này nghĩa là gì ạ? Cá kèo mà gặp mắm tươi Như nơi đất khách gặp người cố tri

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 10: Câu ca dao này nghĩa là gì ạ?
Cá kèo mà gặp mắm tươi
Như nơi đất khách gặp người cố tri

Trả Lời

Viết một bình luận