Ngữ Văn Lớp 1: Đặt câu với từ nhút nhát , dũng cảm

Câu Hỏi

Ngữ Văn Lớp 1: Đặt câu với từ nhút nhát , dũng cảm

Trả Lời

 1. Đặt câu với từ nhút nhát:
   -> Anh ấy rất nhút nhát không dám thi chạy cùng bạn của anh ấy.
  Đặt câu với từ dũng cảm:
  – Bố Lan dũng cảm sà xuống cứu bạn Lan khỏi nguy tấc.

  @@-chúc bạn học tốt-@@

  Trả lời

Viết một bình luận