Môn Toán Lớp 9: Giải pt : 360/x-3 -360/x=4

Môn Toán Lớp 9: Giải pt : 360/x-3 -360/x=4

Môn Toán Lớp 9:

Giải pt :

360/x-3 -360/x=4Viết một bình luận