Môn Toán Lớp 9: Cho pt x^2-(2m+1)x+m^2+m=0 Tìm m để pt có 2 nghiệm x1;x2 thỏa mãn2×x1-3×x2=3

Môn Toán Lớp 9: Cho pt x^2-(2m+1)x+m^2+m=0 Tìm m để pt có 2 nghiệm x1;x2 thỏa mãn2×x1-3×x2=3

Môn Toán Lớp 9:

Cho pt x^2-(2m+1)x+m^2+m=0

Tìm m để pt có 2 nghiệm x1;x2 thỏa mãn2×x1-3×x2=3

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: Cho pt x^2-(2m+1)x+m^2+m=0 Tìm m để pt có 2 nghiệm x1;x2 thỏa mãn2×x1-3×x2=3”

Viết một bình luận