Môn Toán Lớp 9: Một mảnh đất hình chữ nhật có độ dài đừng kéo 13m có chiều dài học chiều rộng 7m.Tính chiều đài chiều rộng mảnh đất đó. giúp mình bài n

Môn Toán Lớp 9: Một mảnh đất hình chữ nhật có độ dài đừng kéo 13m có chiều dài học chiều rộng 7m.Tính chiều đài chiều rộng mảnh đất đó. giúp mình bài n

Môn Toán Lớp 9: Một mảnh đất hình chữ nhật có độ dài đừng kéo 13m có chiều dài học chiều rộng 7m.Tính chiều đài chiều rộng mảnh đất đó.
giúp mình bài này đi sossssss

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: Một mảnh đất hình chữ nhật có độ dài đừng kéo 13m có chiều dài học chiều rộng 7m.Tính chiều đài chiều rộng mảnh đất đó. giúp mình bài n”

 1. Giải đáp:
   Chiều dài: 12m; chiều rộng: 5m
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi độ dài chiều dài là x (m) (x>7)
  => Độ dài chiều rộng là: x-7 (m)
  Vì mảnh đất là hình chữ nhật và độ dài đường chéo là 13m nên ta có phương trình:
  $\begin{array}{l} {x^2} + {\left( {x – 7} \right)^2} = {13^2}\\ \Leftrightarrow {x^2} + {x^2} – 14x + 49 = 169\\ \Leftrightarrow 2{x^2} – 14x – 120 = 0\\ \Leftrightarrow {x^2} – 7x – 60 = 0\\ \Leftrightarrow \left( {x – 12} \right)\left( {x + 5} \right) = 0\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} x = 12(TM)\\ x = – 5(KTM) \end{array} \right. \end{array}$
  Vậy chiều dài của mảnh đất là 12m 
  Chiều rộng của mảnh đất là 12-7=5m

  Trả lời

Viết một bình luận