Môn Toán Lớp 9: Hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 11m. Nếu tăng chiều rộng 5m và giảm chiều dài 5 m thì được một hình chữ nhật mới có diện tích

Môn Toán Lớp 9: Hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 11m. Nếu tăng chiều rộng 5m và giảm chiều dài 5 m thì được một hình chữ nhật mới có diện tích

Môn Toán Lớp 9: Hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 11m. Nếu tăng chiều rộng 5m và giảm chiều
dài 5 m thì được một hình chữ nhật mới có diện tích bằng diện tích của hình chữ
nhật ban đầu. Tim chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật ban đầu

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: Hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 11m. Nếu tăng chiều rộng 5m và giảm chiều dài 5 m thì được một hình chữ nhật mới có diện tích”

 1. Giải đáp:
  Chiều dài của hình chữ nhật ban đầu là $15$m
  Chiều rộng của hình chữ nhật ban đầu là $4$m
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi chiều rộng hình chữ nhật là $x\,\,\,(x>0)$
  Thì chiều dài hình chữ nhật là $x+11$ (m)
  Diện tích ban đầu của hình chữ nhật: $x(x+11)=x^2+11x\,\,\,(m^2)$
  Khi tăng chiều rộng thêm $5$m và giảm chiều dài đi $5$m thì diện tích của hình chữ nhật:
  $(x+5)(x+11-5)=(x+5)(x+6)=x^2+11x+30\,\,\,(m^2)$
  Vì lúc này diện tích hình chữ nhật bằng $\dfrac{3}{2}$ diện tích hình chữ nhật ban đầu nên ta có phương trình:
  $\dfrac{3}{2}(x^2+11x)=x^2+11x+30\\⇔3x^2+33x=2x^2+22x+60\\⇔x^2+11x-60=0\\⇔(x+15)(x-4)=0\\⇔\left[\begin{array}{l}x=-15\text{ (loại)}\\x=4\text{ (thoa man)}\end{array}\right.$
  Vậy chiều dài của hình chữ nhật ban đầu là $4+11=15$m
  Chiều rộng của hình chữ nhật ban đầu là $4$m

  Trả lời

Viết một bình luận