Môn Toán Lớp 9: Giải giúp mình với ạ (5-√2)x²-10+5+√2=0

Môn Toán Lớp 9: Giải giúp mình với ạ (5-√2)x²-10+5+√2=0

Môn Toán Lớp 9: Giải giúp mình với ạ
(5-√2)x²-10+5+√2=0

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: Giải giúp mình với ạ (5-√2)x²-10+5+√2=0”

Viết một bình luận