Môn Toán Lớp 9: cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn tâm O. Chứng minh AB.CD+AD.BC=AC.BD

Môn Toán Lớp 9: cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn tâm O. Chứng minh AB.CD+AD.BC=AC.BD

Môn Toán Lớp 9: cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn tâm O. Chứng minh AB.CD+AD.BC=AC.BD

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn tâm O. Chứng minh AB.CD+AD.BC=AC.BD”

 1. Giải đáp:
  Trên cung nhỏ BC, ta có các góc nội tiếp ∠BAC = ∠BDC, và trên cung AB, ∠ADB = ∠ACB
  1. Lấy 1 điểm K trên AC sao cho ∠ABK = ∠CBD;
   1. Từ ∠ABK + ∠CBK = ∠ABC = ∠CBD + ∠ABD, suy ra ∠CBK = ∠ABD.
  2. Do vậy tam giác ABK đồng dạng với tam giác DBC, và tương tự có ABD ∼ KBC.
  3. Suy ra: AK/AB = CD/BD, và CK/BC = DA/BD;
   1. Từ đó AK·BD = AB·CD, và CK·BD = BC·DA;
   2. Cộng các vế của 2 đẳng thức trên: AK·BD + CK·BD = AB·CD + BC·DA;
   3. Hay: (AK+CK)·BD = AB·CD + BC·DA;
   4. Mà AK+CK = AC, nên AC·BD = AB·CD + BC·DA; (điều phải chứng minh)
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận