Môn Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC phân giác trong AD .Đường tròn (O) đi qua A tiếp xúc với BC tại D.Đường tròn (O) cắt AB,Ac tương ứng tạ M và N.Chứng

Môn Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC phân giác trong AD .Đường tròn (O) đi qua A tiếp xúc với BC tại D.Đường tròn (O) cắt AB,Ac tương ứng tạ M và N.Chứng

Môn Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC phân giác trong AD .Đường tròn (O) đi qua A tiếp xúc với BC tại D.Đường tròn (O) cắt AB,Ac tương ứng tạ M và N.Chứng minh MN//BC

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC phân giác trong AD .Đường tròn (O) đi qua A tiếp xúc với BC tại D.Đường tròn (O) cắt AB,Ac tương ứng tạ M và N.Chứng”

 1. (O) đi qua A tiếp xúc với BC tại D
  =>BD và CD là tiếp tuyến của (O)
  =>$\begin{cases} \widehat{BDM}=\dfrac{1}{2}\mathop{DM}\limits^{\displaystyle\frown}\\\widehat{CDN}=\dfrac{1}{2}\mathop{DN}\limits^{\displaystyle\frown} \end{cases}($góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung$)$
  Ta có: $\begin{cases} \widehat{BAD}=\dfrac{1}{2}\mathop{DM}\limits^{\displaystyle\frown}\\\widehat{CAD}=\dfrac{1}{2}\mathop{DN}\limits^{\displaystyle\frown} \end{cases}($góc nội tiếp$)$
  Xét \triangleABD và \triangleDBM có:
  \hat{BAD}=\hat{BDM}(=1/2$\mathop{DM}\limits^{\displaystyle\frown})$
  \hat{B} chung
  =>$\triangle ABD\backsim\triangle DBM(g.g)$
  =>(AB)/(BD)=(BD)/(BM)
  =>AB.BM=BD^2(1)
  Xét \triangleACD và \triangleDCN có:
  \hat{CAD}=\hat{CDN}(=1/2$\mathop{DN}\limits^{\displaystyle\frown})$
  \hat{C} chung
  =>$\triangle ACD\backsim\triangle DCN(g.g)$
  =>(AC)/(CD)=(CD)/(CN)
  =>AC.CN=CD^2(2)
  Từ (1) và (2)=>(AB.BM)/(AC.CN)=(BD^2)/(CD^2)(3)
  AD là phân giác của \triangleABC
  =>(AB)/(AC)=(BD)/(CD)<=>(AB^2)/(AC^2)=(BD^2)/(CD^2)(4)
  Từ (3) và (4)=>(AB.BM)/(AC.CN)=(AB^2)/(AC^2)
                      <=>(BM)/(CN)=(AB)/(AC)
                      =>(BM)/(AB)=(CN)/(AC)
  =>$MN\parallel BC($định lí Ta-lét đảo$)$

  mon-toan-lop-9-cho-tam-giac-abc-phan-giac-trong-ad-duong-tron-o-di-qua-a-tiep-uc-voi-bc-tai-d-du

  Trả lời

Viết một bình luận