Môn Toán Lớp 8: Vt biểu thức thành tổng , hiệu 2 bình phương x²+10x+26+y²+2y Giúp vs ạ

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 8: Vt biểu thức thành tổng , hiệu 2 bình phương
x²+10x+26+y²+2y
Giúp vs ạ

Trả Lời

Viết một bình luận