Môn Toán Lớp 8: Phương trình nào sau đây tương đương với phương trình x-3=0 cần lời giải thich chi tiết ạ (gấp)

Môn Toán Lớp 8: Phương trình nào sau đây tương đương với phương trình x-3=0 cần lời giải thich chi tiết ạ (gấp)

Môn Toán Lớp 8: Phương trình nào sau đây tương đương với phương trình x-3=0
cần lời giải thich chi tiết ạ (gấp)

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Phương trình nào sau đây tương đương với phương trình x-3=0 cần lời giải thich chi tiết ạ (gấp)”

 1. Phương trình tương đương với phương trình x – 3 = 0 là 
  2x-6=0
  Vì : x – 3 = 0
      ⇔x = 3 
  Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {3}
  2x-6 = 0
  ⇔2x = 6
  ⇔x = 3
  Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {3} 
  *Hai phương trình tương đương là hai phương trình có cùng một tập nghiệm.
   

  Trả lời

Viết một bình luận