Môn Toán Lớp 8: Ta có phương trình x/2.5 = 225 – x/2.5 + 10 Giải chi tiết giúp em với ạ

Môn Toán Lớp 8: Ta có phương trình x/2.5 = 225 – x/2.5 + 10 Giải chi tiết giúp em với ạ

Môn Toán Lớp 8:

Ta có phương trình

x/2.5 = 225 – x/2.5 + 10

Giải chi tiết giúp em với ạ

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Ta có phương trình x/2.5 = 225 – x/2.5 + 10 Giải chi tiết giúp em với ạ”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   x/2.5x​=225−x/2.5​+10

  x/2.5​=235−x/2.5

  x/2.5​+x/2.5x=235​

  2xx(x/2.5)=235

  x/2.5​=235/2​

  x=235/2​xx2.5

  x=235​/2xx(5/2​)

  x=235xx5/2xx2​

  x=1175/4​

  Trả lời

Viết một bình luận