Môn Toán Lớp 8: Một mảnh vườn trồng cây ăn quả có chu vi là 160m. Tính diện tích của mảnh vườn biết chiều dài hơn chiều rộng 24,8m

Môn Toán Lớp 8: Một mảnh vườn trồng cây ăn quả có chu vi là 160m. Tính diện tích của mảnh vườn biết chiều dài hơn chiều rộng 24,8m

Môn Toán Lớp 8:

Một mảnh vườn trồng cây ăn quả có chu vi là 160m. Tính diện tích của mảnh vườn biết chiều dài hơn chiều rộng 24,8mViết một bình luận