Môn Toán Lớp 8: Hình thang ABCD có đáy AB và CD. Gọi E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC, biết DE + EF + FC = 25m. Tính chu vi hình thang

Môn Toán Lớp 8: Hình thang ABCD có đáy AB và CD. Gọi E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC, biết DE + EF + FC = 25m. Tính chu vi hình thang

Môn Toán Lớp 8:

Hình thang ABCD có đáy AB và CD. Gọi E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC, biết DE + EF + FC = 25m. Tính chu vi hình thang ABCD.

_Mọi ng làm giúp e vs ạ ,e cảm ơn

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Hình thang ABCD có đáy AB và CD. Gọi E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC, biết DE + EF + FC = 25m. Tính chu vi hình thang”

 1. Trình bày cách giải :
  Xét xem hình thang ABCD có :
  → E là trung điểm của AD
  → F là t/đ của BC
  → EF là trung bình của hình thang ABCD
  → EF = (AB + CD) : 2
  → (1) 2EF = AB + CD
  (2) Vậy chu vi hình thang ABCD = AB +CD + AD + BC + AB = AB + CD + 2ED + 2FC
  Ta đưa (2) thay vào (1) sẽ được chu vi hình thang ABCD là :
  (EF + DE + FC) = 2 . 25 = 50 (m²)
  #tothithuha96
   

  Trả lời
 2. Xét hình thang ABCD có :
  – E là trung điểm AD ( gt )
  – F là trung điểm BC (gt)
  ->  EF là đường trung bình của hình thang ABCD
  -> EF = (AB+DC)/2
  Ta có : DE + EF + FC =25
  -> 2( DE + EF + FC) = 50
  -> 2DE + (2.(AB+DC))/2 + 2FC = 50
  -> AD + AB + DC + BC = 50 cm
  -> P_{ABCD} = 50 cm

  mon-toan-lop-8-hinh-thang-abcd-co-day-ab-va-cd-goi-e-la-trung-diem-cua-ad-f-la-trung-diem-cua-bc

  Trả lời

Viết một bình luận