Môn Toán Lớp 8: Để khuyến khích hs thi đua học tốt trong HK2,chi đội lớp 8A chuẩn bị 15 phần quà chia làm 2 loại:phần thưởng dành cho hs có nhiều ti

Môn Toán Lớp 8: Để khuyến khích hs thi đua học tốt trong HK2,chi đội lớp 8A chuẩn bị 15 phần quà chia làm 2 loại:phần thưởng dành cho hs có nhiều ti

Môn Toán Lớp 8:

Để khuyến khích hs thi đua học tốt trong HK2,chi đội lớp 8A chuẩn bị 15 phần quà chia làm 2 loại:phần thưởng dành cho hs có nhiều tiến bộ trong học tập và rèn luyện mỗi phần trị giá 50 nghìn đồng,phần thưởng dành cho hs giỏi mỗi phần trị giá 65 nghìn đồng.Tổng số tiền chi đội mua là 870 nghìn đồng.Tính mỗi loại quà có bao nhiêu phần?

Giúp mik nhanh vs,cần gấp

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Để khuyến khích hs thi đua học tốt trong HK2,chi đội lớp 8A chuẩn bị 15 phần quà chia làm 2 loại:phần thưởng dành cho hs có nhiều ti”

 1. gọi số phần quà học sinh có nhiều tiến bộ là x ( x là số nguyên và 0<x<15)
  số phần quà học sinh giỏi là 15-x
  số tiền bỏ ra để mua quà cho học sinh có nhiều tiến bộ là 50000x
  số tiền bỏ ra để mua quà cho học sinh giỏi là 65000(15-x)
  từ đây ta có phương trình: 
    65000(15-x)+50000x=870000
  <=> 975000-65000x+50000x=870000
  <=> -15000x=-105000
  <=>x=7(t/m
  > 15-x=15-7=8
  vậy quà của học sinh có tiến bộ là 7 phần
  học sinh giỏi là 8 phần
  —ng.h.a.21—
   
   

  Trả lời
 2. Giải đáp: Học sinh có tiến bộ: 7 phần thưởng
                Học sinh giỏi: 8 phần thưởng
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số phần thưởng cho học sinh có nhiều tiến bộ là x (x∈ N*, x<15)(phần thưởng)
  Số phần thưởng học sinh giỏi là 15-x (phần thưởng)
  Số tiền bỏ ra cho học sinh có nhiều tiến bộ là 50000x (đồng)
  Số tiền bỏ ra cho học sinh giỏi là 65000(15-x)(đồng)
  Tổng số tiền chi đội mua là 870000 đồng, ta có PT:
  50000x + 65000(15-x)= 870000
  50000x + 975000 – 65000x = 870000
  -15000x = -105000
             x = 7 (TM)
  Vậy số phần thưởng cho học sinh có nhiều tiến bộ là: 7 phần thưởng
         số phần thưởng cho học sinh giỏi là: 15 – 7 = 8 phần thưởng
  Chúc bạn học tốt nhaaa>3
   

  Trả lời

Viết một bình luận