Môn Toán Lớp 8: cho tam giác ABC vuông tại a. Đường cao AH cắt tia phân giác BD của góc ABC tại M chứng minh rằng. a. HBA đồng dang với AB

Môn Toán Lớp 8: cho tam giác ABC vuông tại a. Đường cao AH cắt tia phân giác BD của góc ABC tại M chứng minh rằng. a. HBA đồng dang với AB

Môn Toán Lớp 8:

cho tam giác ABC vuông tại a. Đường cao AH cắt tia phân giác BD của góc ABC tại M chứng minh rằng.

a. HBA đồng dang với ABC

b. MA. BH = MH. AB

C. Gọi I và K lần lượt là hình chiếu của H lên AB .AC chứng minh rằng AI. AB = AK.AC

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: cho tam giác ABC vuông tại a. Đường cao AH cắt tia phân giác BD của góc ABC tại M chứng minh rằng. a. HBA đồng dang với AB”

 1. a)
  Xét $\Delta HBA$ và $\Delta ABC$, ta có:
  +   $\widehat{B}$ là góc chung
  +   $\widehat{BHA}=\widehat{BAC}=90{}^\circ $
  $\to \Delta HBA\backsim\Delta ABC\left( g.g \right)$
   
  b)
  Xét $\Delta BAH$ có $BM$ là phân giác $\widehat{ABH}$
  $\to \dfrac{MA}{MH}=\dfrac{AB}{BH}$
  $\to MA.BH=MH.AB$
   
  c)
  Xét $\Delta AIH$ và $\Delta AHB$, ta có:
  +   $\widehat{IAH}$ là góc chung
  +   $\widehat{AIH}=\widehat{AHB}=90{}^\circ $
  $\to \Delta AIH\backsim\Delta AHB\left( g.g \right)$
  $\to \dfrac{AI}{AH}=\dfrac{AH}{AB}\to A{{H}^{2}}=AI.AB\,\,\,\left( 1 \right)$
  Xét $\Delta AKH$ và $\Delta AHC$, ta có:
  +   $\widehat{KAH}$ là góc chung
  +   $\widehat{AKH}=\widehat{AHC}=90{}^\circ $
  $\to \Delta AKH\backsim\Delta AHC\left( g.g \right)$
  $\to \dfrac{AK}{AH}=\dfrac{AH}{AC}\to A{{H}^{2}}=AK.AC\,\,\,\left( 2 \right)$
  Từ $\left( 1 \right)$ và $\left( 2 \right)\to AI.AB=AK.AC$

  mon-toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-duong-cao-ah-cat-tia-phan-giac-bd-cua-goc-abc-tai-m

  Trả lời

Viết một bình luận