Môn Toán Lớp 8: Bài 5: Một học sinh đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 15km/h.Lúc về vận tốc 12km/h nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là

Môn Toán Lớp 8: Bài 5: Một học sinh đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 15km/h.Lúc về vận tốc 12km/h nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là

Môn Toán Lớp 8:

Bài 5: Một học sinh đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 15km/h.Lúc về vận tốc 12km/h nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 10p. Tính quảng đường từ nhà đến trường.

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Bài 5: Một học sinh đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 15km/h.Lúc về vận tốc 12km/h nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là”

 1. Quãng đường từ nhà đến trường là: x (km;x>0)
  Thời gian lúc đi là: x/15 (giờ)
  Thời gian lúc về là: x/12 (giờ)
  Theo bài ra ta có phương trình:
  x/12-x/15=1/6 (vì 10 phút = 1/6 giờ)
  <=> (5x)/60-(4x)/60=10/60
  <=> 5x-4x=10
  <=> x=10(t.m)
  Vậy quãng đường từ nhà đến trường là 10km
   

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi: 10 phút = 1/6 giờ
  Gọi x là quãng đường từ nhà đến trường. (x>0)
  Thời gian đi từ nhà đến trường: x/15 (giờ)
  Thời gian đi từ trường về nhà: x/12 (giờ)
  Ta có pt: 
  x/12-x/15=1/6 
  <=> \frac{5x}{60}=\frac{4x}{60}=10/60
  <=> 5x-4x=10   
  <=> x=10
  Vậy: x=10
  #cloud
   

  Trả lời

Viết một bình luận