Môn Toán Lớp 8: Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc trung bình 25 km/h. Sau đó lại đi từ B đến C với vận tốc trung bình 30km/h. Biết thời gian đ

Môn Toán Lớp 8: Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc trung bình 25 km/h. Sau đó lại đi từ B đến C với vận tốc trung bình 30km/h. Biết thời gian đ

Môn Toán Lớp 8: Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc trung bình 25 km/h. Sau đó lại đi từ B đến C với vận tốc trung bình 30km/h. Biết thời gian đi trên quãng đường BC ít hơn thời gian đi trên quãng đường AB là 12 phút và quãng đường BC dài hơn AB 4km. Tính độ dài quãng đường AB.
giúp mình với ạ:(( mình cần gấp hứa vote ạ

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc trung bình 25 km/h. Sau đó lại đi từ B đến C với vận tốc trung bình 30km/h. Biết thời gian đ”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi độ dài quãng đường AB là x(km, x>0)
  Độ dài quãng đường BC là x+4(km)
  Thời gian người đó đi từ A đến B là x/25 ( giờ)
  Thời gian người đó đi từ B đến C là (x+4)/30 ( giờ)
  Vì thời gian đi trên quãng đường BC ít hơn thời gian đi trên quãng đường AB là 12 phút =1/5 giờ nên ta có phương trình:
          x/25-(x+4)/30=1/5
  ⇔ (6x)/150-(5(x+4))/150=30/150
  ⇔ 6x-5(x+4)=30
  ⇔ 6x-5x-20=30
  ⇔ x-20=30
  ⇔ x=50 ( thỏa mãn)
  Vậy quãng đường AB dài 50km

  Trả lời

Viết một bình luận