Môn Toán Lớp 8: Một người đi xe máy dự định đi từ A đến B với vận tốc 36 km/h. Nhưng khi đi, do đường đông nên người ấy giảm vận tốc 6 km/h. Vì vậy ngư

Môn Toán Lớp 8: Một người đi xe máy dự định đi từ A đến B với vận tốc 36 km/h. Nhưng khi đi, do đường đông nên người ấy giảm vận tốc 6 km/h. Vì vậy ngư

Môn Toán Lớp 8: Một người đi xe máy dự định đi từ A đến B với vận tốc 36 km/h. Nhưng khi đi, do đường đông nên người ấy giảm vận tốc 6 km/h. Vì vậy người đó đến B chậm hơn dự định là 24 phút. Tính quãng đường AB

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Một người đi xe máy dự định đi từ A đến B với vận tốc 36 km/h. Nhưng khi đi, do đường đông nên người ấy giảm vận tốc 6 km/h. Vì vậy ngư”

 1. Parkchaeyoung
  Gọi quãng đường AB là x km
  ĐK: x>0
  => Thời gian của ng đó đi theo dự định là: x/36 (h)
  Vận tốc của ng đó trên thực tế là: 36-6=30 km/h
   => Thời gian thực tế ng đó đi là: x/30 (h)
  Đổi 24p=2/5h
  Theo đề bài, ta có PT:
  x/30-x/36=2/5
  <=> 36x-30x=432
  <=> 6x=432
  <=> x=72
  Vậy quãng đường AB dài 72km

  Trả lời

Viết một bình luận