Môn Toán Lớp 8: Một xe ô tô đi từ A đến B với vận tốc 50 km/h . Lúc từ B trở về A xe đi với vận tốc 45km/h nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 2

Môn Toán Lớp 8: Một xe ô tô đi từ A đến B với vận tốc 50 km/h . Lúc từ B trở về A xe đi với vận tốc 45km/h nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 2

Môn Toán Lớp 8: Một xe ô tô đi từ A đến B với vận tốc 50 km/h . Lúc từ B trở về A xe đi với vận tốc 45km/h nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 20 phút. Tính quãng đường AB.

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Một xe ô tô đi từ A đến B với vận tốc 50 km/h . Lúc từ B trở về A xe đi với vận tốc 45km/h nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 2”

 1. $\textit{#t18}$
  Gọi x (km) là quãng đường AB ; x>0( x     ∈   N**)
  Vận tốc đi từ                A                   ->            B là: 50 (km/h)
  Thời gian đi từ              A                    →         B       là: x/50   (h)
  Vận tốc đi từ                B       →          A là: 45(km/h)
  Thời gian đi từ A         →      B là:    x/45    (h)
  Vì thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 20phút nên ta có Phương Trình:
       x/45 – x/50 =     1/3
  ⇒10x- 9x = 450
  ⇒x = 450 (TM)
  Vậy quãng đường AB là 450km.

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:

  Đổi 20 phút = $\dfrac{1}{3}$ (h)

  Gọi$ x $(km) là độ dài quãng đường AB ($ x $> 0 )

  => Thời gian đi của ô tô là: $\dfrac{x}{50}$  (h)

  => Thời gian về của xe ô tô là: $\dfrac{x}{45}$  (h)

  Mà theo đề bài, thời gian đi ít hơn thời gian về 16 phút nên ta có PT sau:

  $\dfrac{x}{50}$ +$\dfrac{1}{3}$ =$\dfrac{x}{45}$ 

  ⇔$\dfrac{x}{50}$$-\dfrac{x}{45}$=$\dfrac{1}{3}$

  ⇔$\dfrac{x}{450}$ =$\dfrac{150}{450}$ 

  ⇒$x$=$150$$(TM)$

  Vậy quãng đường AB dài $150$$(km)$

   ——————————————————
  #naizok6
  CHI XIN 5 SAO✌ + CẢM ƠN???? + CTLHN

  Trả lời

Viết một bình luận