Môn Toán Lớp 8: lúc 6h30′, một ô tô đi từ A để đến B với vận tốc 40km/h. sau khi đi được nửa quãng đường đầu với vận tốc đó, ô tô nghỉ 30′ . trên nửa q

Môn Toán Lớp 8: lúc 6h30′, một ô tô đi từ A để đến B với vận tốc 40km/h. sau khi đi được nửa quãng đường đầu với vận tốc đó, ô tô nghỉ 30′ . trên nửa q

Môn Toán Lớp 8: lúc 6h30′, một ô tô đi từ A để đến B với vận tốc 40km/h. sau khi đi được nửa quãng đường đầu với vận tốc đó, ô tô nghỉ 30′ . trên nửa quãng đường còn lại , ô tô tăng vận tốc thêm 10km/h . tính độ dài quãng đường AB biết ô tô đến B lúc 11h30′ cùng ngày .
@ CẦN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤTViết một bình luận