Môn Toán Lớp 8: Giúp em vớiiii (x^2-3^2)+2(x-3)=0

Môn Toán Lớp 8: Giúp em vớiiii (x^2-3^2)+2(x-3)=0

Môn Toán Lớp 8: Giúp em vớiiii
(x^2-3^2)+2(x-3)=0Viết một bình luận