Môn Toán Lớp 8: Chứng tỏ x=-2 là nghiệm của pt 5x+10=0

Môn Toán Lớp 8: Chứng tỏ x=-2 là nghiệm của pt 5x+10=0

Môn Toán Lớp 8: Chứng tỏ x=-2 là nghiệm của pt 5x+10=0

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Chứng tỏ x=-2 là nghiệm của pt 5x+10=0”

 1. Giải đáp:
   x = –2 là nghiệm của pt
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Thay x=–2 vào pt 5x + 10 = 0 được: 
  5 . (–2) + 10 = -10 + 10 = 0 
  Vậy x = –2 là nghiệm của pt

  Trả lời

Viết một bình luận