Môn Toán Lớp 8: cho tứ giác ABCD có B = 60, C = 2B. Chứng minh rằng ABCD là hình thang

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 8: cho tứ giác ABCD có B = 60, C = 2B. Chứng minh rằng ABCD là hình thang

Trả Lời

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   theo bài ra ta có:
  ∠C=2∠B
  ⇒∠C=2.60
  ∠C=120 độ
  lại có
  ∠B+∠C=60+120=180 độ (1)
  mà 2 góc này lại ở vị trí trong cùng phía
  ⇒AB//CD  (2)
  Từ (1);(2)⇒ ABCD là hình thang
  Tick cho mình câu trả lời hay nhất nếu thấy cách giải hay bn nhé cám ơn nhiều

  mon-toan-lop-8-cho-tu-giac-abcd-co-b-60-c-2b-chung-minh-rang-abcd-la-hinh-thang

  Trả lời

Viết một bình luận