Môn Toán Lớp 8: Cho tam giác đều ABC. Từ một điểm M thuộc miền trong của tam giác ta kẻ đường thẳng song song với cạnh BC cắt cạnh AB ở điểm D, đường t

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 8: Cho tam giác đều ABC. Từ một điểm M thuộc miền trong của tam giác ta kẻ đường thẳng song song với cạnh BC cắt cạnh AB ở điểm D, đường thẳng song song với cạnh AC cắt cạnh BC tại điểm E và đường thẳng song song với cạnh AB cắt cạnh AC tại điểm F.
a/CMR:Các tứ giác ADMF,BDME và CFME là các hình thang cân.
b/CMR:Chu vi tam giác DEF bằng tổng các khoảng cách từ điểm M đến các đỉnh của tam giác ABC.
c. CMR:`hat{DME}=hat{EMF}=hat{FMD}`
d. Xác định vị trí điểm M để tam giác DEF là tam giác đều. Trong trg hợp này hãy so sánh chu vi tam giác DEF với chiều cao tam giác ABC.

Trả Lời

Viết một bình luận