Môn Toán Lớp 8: cho tam giác ABC vuông tại A, có góc B=2 góc C, đường cao AD a,chứng minh tam giác ADB đồng dạng vời tam giác CAD b, kể tia phân giác g

Môn Toán Lớp 8: cho tam giác ABC vuông tại A, có góc B=2 góc C, đường cao AD a,chứng minh tam giác ADB đồng dạng vời tam giác CAD b, kể tia phân giác g

Môn Toán Lớp 8: cho tam giác ABC vuông tại A, có góc B=2 góc C, đường cao AD
a,chứng minh tam giác ADB đồng dạng vời tam giác CAD
b, kể tia phân giác góc ABC cắt AD tại F và AC tại E. chứng minh AB bình=AE.AC
c, chứng minh DF/FA=AE/EC
d,tính tỉ số diện tích của tam giác BFC và tam giác ABCViết một bình luận