Môn Toán Lớp 8: cho tam giác ABC có hai đường trung tuyến AD và BE cắt nhau ở G. kéo dài GD thêm một đoạn DI=DG. Chứng minh G là trung điểm của AI

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 8: cho tam giác ABC có hai đường trung tuyến AD và BE cắt nhau ở G. kéo dài GD thêm một đoạn DI=DG. Chứng minh G là trung điểm của AI

Trả Lời

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì 2 đường trung tuyến AD và BE cắt nhau tại G
  => G là trọng tâm của tam giác ABC
  =>2GD = AG (1)
  Mà GD = ID
  => GD + ID = GI = 2 GD (2)
  Từ (1) và (2) ta có :
  GI = GD
  => G là trung điểm của AI
   

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  \DeltaABC có hai đường trung tuyến AD
  BE cắt nhau tại G
  => G là trọng tâm của \DeltaABC
  AG=2GD (1)
  Mà GD=ID
  => GD + ID = GI = 2 GD (2)
  Từ (1) và (2) ta có :
  GI = GD
  => G là trung điểm của AI

   

  mon-toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-co-hai-duong-trung-tuyen-ad-va-be-cat-nhau-o-g-keo-dai-gd-them-m

  Trả lời

Viết một bình luận