Môn Toán Lớp 8: Cho `ΔABC` có phân giác `AD ,` biết `AB = m, AC = n` `a) ` Tính tỉ số diện tích của `ΔABD` và `ΔACD` theo `m` và `n .` `b)` Vẽ phân giá

Môn Toán Lớp 8: Cho `ΔABC` có phân giác `AD ,` biết `AB = m, AC = n` `a) ` Tính tỉ số diện tích của `ΔABD` và `ΔACD` theo `m` và `n .` `b)` Vẽ phân giá

Môn Toán Lớp 8: Cho `ΔABC` có phân giác `AD ,` biết `AB = m, AC = n`
`a) ` Tính tỉ số diện tích của `ΔABD` và `ΔACD` theo `m` và `n .`
`b)` Vẽ phân giác `DE` của `ΔADB` và vẽ phân giác `DF` của `ΔADC` . Chứng minh rằng: `AF.CD.BE = AE.BD.CF`

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Cho `ΔABC` có phân giác `AD ,` biết `AB = m, AC = n` `a) ` Tính tỉ số diện tích của `ΔABD` và `ΔACD` theo `m` và `n .` `b)` Vẽ phân giá”

 1. a)
  $\Delta ABC$ có $AD$ là phân giác $\widehat{BAC}$
  Nên $\dfrac{BD}{CD}=\dfrac{AB}{AC}=\dfrac{m}{n}$
  Ta có:  ${{S}_{\Delta ABD}}=\dfrac{1}{2}AH\cdot BD$  và   ${{S}_{\Delta ACD}}=\dfrac{1}{2}AH\cdot CD$
  $\to \dfrac{{{S}_{\Delta ABD}}}{{{S}_{\Delta ACD}}}=\dfrac{BD}{CD}=\dfrac{m}{n}$
   
  b)
  Với $DE$ là phân giác $\widehat{ADB}$ của $\Delta ABD$
  $\Rightarrow \dfrac{BE}{AE}=\dfrac{BD}{AD}$
  Với $DF$ là phân giác $\widehat{ADC}$ của $\Delta ACD$
  $\Rightarrow \dfrac{AF}{CF}=\dfrac{AD}{CD}$
   
  Vậy $\dfrac{BE}{AE}\cdot \dfrac{AF}{CF}\cdot \dfrac{CD}{BD}=\dfrac{BD}{AD}\cdot \dfrac{AD}{CD}\cdot \dfrac{AD}{BD}$
  $\Rightarrow \dfrac{BE}{AE}\cdot \dfrac{AF}{CF}\cdot \dfrac{CD}{BD}=1$
  $\Rightarrow BE.AF.CD=AE.CF.BD$

  mon-toan-lop-8-cho-abc-co-phan-giac-ad-biet-ab-m-ac-n-a-tinh-ti-so-dien-tich-cua-abd-va-acd-theo

  Trả lời

Viết một bình luận