Môn Toán Lớp 8: Bác Ba có mảnh vườn có chu vi là 100m.Chiều dài hơn chiều rộng là 10m. A.Tính diện tích mành vườn B.Bác ba dùng 2/3 dien tich mảnh vườn

Môn Toán Lớp 8: Bác Ba có mảnh vườn có chu vi là 100m.Chiều dài hơn chiều rộng là 10m. A.Tính diện tích mành vườn B.Bác ba dùng 2/3 dien tich mảnh vườn

Môn Toán Lớp 8: Bác Ba có mảnh vườn có chu vi là 100m.Chiều dài hơn chiều rộng là 10m.
A.Tính diện tích mành vườn
B.Bác ba dùng 2/3 dien tich mảnh vườn để trồng rau.Cứ mỗi mét vuông thu đc 1kg rau.1kg rau bán đc 9000 đồng.Tính số tiền thu đc khi bán toàn bộ rau trong mảnh đất trồng rau

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: Bác Ba có mảnh vườn có chu vi là 100m.Chiều dài hơn chiều rộng là 10m. A.Tính diện tích mành vườn B.Bác ba dùng 2/3 dien tich mảnh vườn”

 1. Nửa chu vi mảnh vườn là :
  $\text{100 : 2 = 50}$ ( m )
  Chiều dài mảnh vườn là :
  $\text{( 50 + 10 ) : 2 = 30}$ ( m )
  Chiều rộng mảnh vườn là :
  $\text{( 50 – 10 ) : 2 = 20}$ ( m )
  a. Diện tích mảnh vườn là :
  $\text{30 × 20 = 600 ( m² )}$
  b. Diện tích trồng rau là :
  $\text{600 × $\dfrac{2}{3}$ = 400 ( m² )}$
  Số tiền thu được khi bán toàn bộ rau là :
  $\text{400 : 1 × 90 000 = 3 600 000}$ ( đồng )
  Đáp số : a. $\text{600 m²}$, b. 3 600 000 đồng

  Trả lời
 2. Nửa chu vi là:
  100 : 2 = 50 (m)
  Chiều dài là:
  (50 + 10) : 2 = 30 (m)
  Chiều rộng là:
  50 – 30 = 20 (m)
  a) Diện tích mảnh vườn đó là:
  30 xx 20 = 600 (m²)
  b) Diện tích trồng rau là:
  600 xx 2/3 = 400 (m²)
  Số tiền thu được khi bán toàn bộ rau trong mảnh đất trồng rau là:
  400 : 1 xx 9000  = 3600000 (đồng)
  Đáp số: 3600000 đồng

  Trả lời

Viết một bình luận