Môn Toán Lớp 8: A=X^2/(x^4-x^2+1) tìm max của A

Môn Toán Lớp 8: A=X^2/(x^4-x^2+1) tìm max của A

Môn Toán Lớp 8: A=X^2/(x^4-x^2+1) tìm max của A

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 8: A=X^2/(x^4-x^2+1) tìm max của A”

 1. Giải đáp:
  Max_{A} là 1 <=> x = ± 1
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Với x = 0 -> M = 0
  Với x ne 0
   M = x^2/(x^4 – x^2 + 1)
  -> 1/M = (x^4 – x^2 + 1)/x^2 = x^2 – 1 + 1/x^2
  Áp dụng bất đẳng thức AM – GM
  -> x^2 – 1 + 1/x^2 ≥ 2.\sqrt{x^2 . 1/x^2} – 1 = 2 – 1 = 1
  -> 1/M ≥ 1 -> M ≤ 1
  Dấu “=” xảy ra <=> x = ± 1
  Vậy Max_{A} là 1 <=> x = ± 1

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:

  Trả lời

Viết một bình luận