Môn Toán Lớp 8: 1) Rút gọn a) ( a + b ) ³ ( a – b ) ³ b) ( a – 3 ) . ( a ³ + 3a + 9 ) – ( a + 3 ) . ( a – 3a³ + 9 ) c) ( x + 4 ) . ( x² – 4x + 16 ) –

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 8: 1) Rút gọn
a) ( a + b ) ³ ( a – b ) ³
b) ( a – 3 ) . ( a ³ + 3a + 9 ) – ( a + 3 ) . ( a – 3a³ + 9 )
c) ( x + 4 ) . ( x² – 4x + 16 ) – ( x – 4 ) . ( x² + 4x + 16 ), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Trả Lời

 1. Giải đáp:
  a) ( a + b ) ³- ( a – b ) ³
  =a^3+3a^2b+3b^2a+b^3-a^3+3a^2b-3b^2a+b^3
  =6a^2b+2b^3
  =2b(3a^2+b^2)
  b) ( a – 3 ) . ( a ³ + 3a + 9 ) – ( a + 3 ) . ( a – 3a³ + 9 )
  =a^3-3^3-a^3-3^3
  =-27-27=-54
  c) ( x + 4 ) . ( x² – 4x + 16 ) – ( x – 4 ) . ( x² + 4x +16)
  =x^3+4^3-x^3+4^3
  =64+64=128
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận