Môn Toán Lớp 7: Tìm x , x thuộc Z (x^2 +2).(x+1)=0

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 7: Tìm x , x thuộc Z
(x^2 +2).(x+1)=0

Trả Lời

 1. (x^2 +2)(x+1)=0
  => \(\left[ \begin{array}{l}x^2 +2=0\\x+1=0\end{array} \right.\)
   Mà x^2 +2>=2AAx\in ZZ
  -> Vô lí
  =>x+1=0
  =>x=-1
  Vậy x=-1
  $\boxed{\bullet \text{ Áp dụng :}\\AB=0⇒\left[ \begin{array}{l}A=0\\B=0\end{array} \right.}$

  Trả lời

Viết một bình luận