Môn Toán Lớp 7: Thực hiện phép tính: 1 : 99/100 : 98/99 : 97/98 : … : 2/3 :1/2 Cần gấp ạ, nhanh nhất có thể giúp e ạ

Môn Toán Lớp 7: Thực hiện phép tính: 1 : 99/100 : 98/99 : 97/98 : … : 2/3 :1/2 Cần gấp ạ, nhanh nhất có thể giúp e ạ

Môn Toán Lớp 7: Thực hiện phép tính:
1 : 99/100 : 98/99 : 97/98 : … : 2/3 :1/2
Cần gấp ạ, nhanh nhất có thể giúp e ạ

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Thực hiện phép tính: 1 : 99/100 : 98/99 : 97/98 : … : 2/3 :1/2 Cần gấp ạ, nhanh nhất có thể giúp e ạ”

 1. Giải đáp:
  100
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1 : 99/100 : 98/99 : 97/98 : …. : 2/3 : 1/2
  = 1  . 100/99  . 99/98  . 98/97  . ….  . 3/2  . 2/1
  = 1  . (100  . 99  . 98  . ….  . 3  . 2)/(99  . 98  . 97  . ….  . 2  . 1)
  = 1  . (100  . \cancel{99  . 98  . ….  . 3  . 2})/(\cancel{99  . 98  . 97  . ….  . 2}  . 1)
  = 1  . 100/1
  = 1  . 100
  = 100

  Trả lời

Viết một bình luận