Môn Toán Lớp 7: rút gọn đơn thức 2zxy(3xy) nêu hệ số, phần biến và bậc của đơn thức đó.

Môn Toán Lớp 7: rút gọn đơn thức 2zxy(3xy) nêu hệ số, phần biến và bậc của đơn thức đó.

Môn Toán Lớp 7: rút gọn đơn thức 2zxy(3xy)
nêu hệ số, phần biến và bậc của đơn thức đó.

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: rút gọn đơn thức 2zxy(3xy) nêu hệ số, phần biến và bậc của đơn thức đó.”

Viết một bình luận