Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC vuông tại A; AB= 6cm, AC= 8cm a) Tính BC b) gọi I là trung điểm AC Trên tia BI lấy điểm D sao c

Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC vuông tại A; AB= 6cm, AC= 8cm a) Tính BC b) gọi I là trung điểm AC Trên tia BI lấy điểm D sao c

Môn Toán Lớp 7:

Cho tam giác ABC vuông tại A; AB= 6cm, AC= 8cm

a) Tính BC

b) gọi I là trung điểm AC

Trên tia BI lấy điểm D sao cho lB= lD

C/m: AB= CD

c) từ l kẻ đường thẳng vuống góc với AC cắt BC tại M

C/ m tam giác AMC cân

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC vuông tại A; AB= 6cm, AC= 8cm a) Tính BC b) gọi I là trung điểm AC Trên tia BI lấy điểm D sao c”

 1. $#FWC$
  a) Áp dung định lý Pytago vào \DeltaABC vuông tại A, ta có:
  BC^{2}=AB^{2}+AC^{2}
  <=>BC^{2}=6^{2}+8^{2}
  <=>BC^{2}=36+64
  <=>BC^{2}=100
  =>BC=\sqrt{100}
  =>BC=10 (cm)
  Vậy BC=10 cm
  b) Xét \DeltaABI và \DeltaCDI có:
  IA=IC (gt)
  IB=ID (gt)
  \hat{AIB}=\hat{CID} (2 góc đối đỉnh)
  =>\DeltaABI=\DeltaCDI (c.g.c)
  =>AB=CD (2 cạnh tương ứng)
  c) Tam giác AMC có:
  @ IM\botAC (gt)
  =>MI là đường cao của \DeltaAMC (1)
  @ IA=IC (gt)
  => MI là đường trung tuyến của \DeltaAMC (2)
  Từ (1) và (2) =>\DeltaAMC cân tại M

  mon-toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-ab-6cm-ac-8cm-a-tinh-bc-b-goi-i-la-trung-diem-ac-tre

  Trả lời
 2. a, áp đụng đl pi -ta -ngó …..
  AB^2+AC^2=BC^2
  36+64=BC^2
  => BC=10
  b, xét tg ÂBI ;tg CDI có
  AI=IC
  BIA=CID
  BI=ID
  => tg ÂBI =tg CDI ( c.g.c) 
  => AB= CD là hai cạnh tương ứng
  c,tacó  ABvuông vs AI
              MI vuông vs AI
  => BA  SONG SONG vs MI 
  I LÀ trung điểm của  AC
   => IM điến trung điểm cạnh BC 
  tacó AM là đg trung tuyến của tg ABC mà tg ABC vuông  ở A 
  => AM=1/2 BC => AM=BM=MC
  =>AM=MC=> tam giác AMC cân tại M
   

  Trả lời

Viết một bình luận