Môn Toán Lớp 7: Cho ▵ABC cân tại A( Â a) Chứng minh ▵ABH = ▵ACH rồi suy ra AH là phân giác Â. b) Từ H vẽ HE ┻

Môn Toán Lớp 7: Cho ▵ABC cân tại A( Â a) Chứng minh ▵ABH = ▵ACH rồi suy ra AH là phân giác Â. b) Từ H vẽ HE ┻

Môn Toán Lớp 7:

Cho ▵ABC cân tại A( Â < 90°). Vẽ AH ┻ BC tại H.

a) Chứng minh ▵ABH = ▵ACH rồi suy ra AH là phân giác Â.

b) Từ H vẽ HE ┻ AB tại E, HF ┻ AC tại F.

– Chứng minh ▵EAH = ▵FAH rồi suy ra ▵HEF cân.

c) Đường thẳng vuông góc với AC tại C cắt tia AH tại K. Chứng minh EH // BK. Giúp mình nha, CẢM ƠN

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Cho ▵ABC cân tại A( Â a) Chứng minh ▵ABH = ▵ACH rồi suy ra AH là phân giác Â. b) Từ H vẽ HE ┻”

 1. a
  xét hai t giắc vuông
   ah là cạnh chung
   ab=ac(gt)
   vậy tam giác abh=ach(ch-cgv)
   =>bah=cahmà bah+cah=bac=180=>ah là tia phân giác
  b
  xét 2 tam giác vuông eah và fah
  ah là cạnh chung
  a1=a2(theo a)
  vậy tam giác aeh=tam giác afh(cgv-gn)
  =>eh=fh
  =>tam giác hè cân tại h
  c
  Xét ΔACK và ΔABK có

  AC=AB

  CAK^=BAK^

  AK chung

  Do đó: ΔACK=ΔABK

  Suy ra: ACK^=ABK^=90

  =>BK⊥AB

  hay BK//EH

  Trả lời

Viết một bình luận