Môn Toán Lớp 7: Cho 2 phân số a/b = c/d chứng minh rằng a+b/b = c+d/d

Môn Toán Lớp 7: Cho 2 phân số a/b = c/d chứng minh rằng a+b/b = c+d/d

Môn Toán Lớp 7:

Cho 2 phân số a/b = c/d chứng minh rằng

a+b/b = c+d/d

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Cho 2 phân số a/b = c/d chứng minh rằng a+b/b = c+d/d”

 1. Giải đáp giải thích các bước giải:
  Vì $\dfrac{a}{b}$ = $\dfrac{c}{d}$ nên:
  $\dfrac{a}{b}$ + 1 = $\dfrac{c}{d}$ + 1
  $\Rightarrow$ $\dfrac{a}{b}$ + $\dfrac{b}{b}$ = $\dfrac{c}{d}$ + $\dfrac{d}{d}$
  $\Rightarrow$ $\dfrac{a + b}{b}$ = $\dfrac{c + d}{d}$
  Vậy $\dfrac{a + b}{b}$ = $\dfrac{c + d}{d}$
  $#LyAngela193$

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đặt a/b = c/d = k (b,d \ne 0)
  => a = bk ; c = dk
  Ta có:
  $\bullet$
  (a+b)/b = (bk + b)/b = (b.(k+1))/b = k+1 (1)
  $\bullet$
  (c+d)/d = (dk + d)/d = (d.(k+1))/d = k+1 (2)
  Từ (1) và (2)
  => (a+b)/b = (c+d)/d (đpcm)
  @Jong

  Trả lời

Viết một bình luận