Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác nhọn ABC có AB > AC, ba đường cao BD,CE và AF cắt nhau tại H. Lấy điểm M trên cạnh AB sao cho AM = AC. Gọi N là hình chiếu

Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác nhọn ABC có AB > AC, ba đường cao BD,CE và AF cắt nhau tại H. Lấy điểm M trên cạnh AB sao cho AM = AC. Gọi N là hình chiếu

Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác nhọn ABC có AB > AC, ba đường cao BD,CE và AF cắt nhau tại H. Lấy điểm M trên cạnh AB sao cho AM = AC. Gọi N là hình chiếu của M trên AC ; K là giao điểm của MN và CE.
a/ Chứng minh hai góc KAH và MCB bằng nhau.
b/ Chứng minh AB + CE > AC + BD.

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác nhọn ABC có AB > AC, ba đường cao BD,CE và AF cắt nhau tại H. Lấy điểm M trên cạnh AB sao cho AM = AC. Gọi N là hình chiếu”

Viết một bình luận