Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có ba đường trung tuyến AM, BN, CP cắt nhau tại G. Biết AM = BN = CP. Chứng minh tam giác ABC đều.

Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có ba đường trung tuyến AM, BN, CP cắt nhau tại G. Biết AM = BN = CP. Chứng minh tam giác ABC đều.

Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có ba đường trung tuyến AM, BN, CP cắt nhau tại G. Biết AM = BN = CP. Chứng minh tam giác ABC đều.

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có ba đường trung tuyến AM, BN, CP cắt nhau tại G. Biết AM = BN = CP. Chứng minh tam giác ABC đều.”

Viết một bình luận