Môn Toán Lớp 7: cho tam giác abc cân tại a , m là trung điểm của bc , kẻ mh vuông vs ab ( h thuộc ab) mk vuông vs ac ( k thuộc ac ) a)chứng minh mh

Môn Toán Lớp 7: cho tam giác abc cân tại a , m là trung điểm của bc , kẻ mh vuông vs ab ( h thuộc ab) mk vuông vs ac ( k thuộc ac ) a)chứng minh mh

Môn Toán Lớp 7: cho tam giác abc cân tại a , m là trung điểm của bc , kẻ mh vuông vs ab ( h thuộc ab) mk vuông vs ac ( k thuộc ac )
a)chứng minh mh = mk
b)chứng minh mhk =mkh
c)bt hb = 4 hm =3 tinh độ dài mb
d)chứng minh am là trung trực của hk

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: cho tam giác abc cân tại a , m là trung điểm của bc , kẻ mh vuông vs ab ( h thuộc ab) mk vuông vs ac ( k thuộc ac ) a)chứng minh mh”

Viết một bình luận