Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A, M là trung điểm của BC. Kẻ MH=MK lần lượt vuông góc với AC và AB ( H thuộc AB; K thuộc AC) a) Chứng minh AM

Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A, M là trung điểm của BC. Kẻ MH=MK lần lượt vuông góc với AC và AB ( H thuộc AB; K thuộc AC) a) Chứng minh AM

Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A, M là trung điểm của BC. Kẻ MH=MK lần lượt vuông góc với AC và AB ( H thuộc AB; K thuộc AC) a) Chứng minh AM là phân giác của góc BAC b) Cho BC = 8cm; BH = 3cm. Tính MK c) Chứng minh HK // BC d) Cho HK = 1/2 BC. khi đó tam giác ABC là tam giác gì

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A, M là trung điểm của BC. Kẻ MH=MK lần lượt vuông góc với AC và AB ( H thuộc AB; K thuộc AC) a) Chứng minh AM”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.Xét $\Delta AMB,\Delta AMC$ có:
  $AB=AC$
  Chung $AM$
  $MB=MC$
  $\to\Delta AMB=\Delta AMC(c.c.c)$
  $\to \widehat{MAB}=\widehat{MAC}$
  $\to AM$ là phân giác $\widehat{BAC}$
  b.Xét $\Delta AMH,\Delta AMK$ có:
  $\widehat{MAH}=\widehat{MAK}$ vì $AM$ là phân giác $\hat A$
  Chung $AM$
  $\widehat{AHM}=\widehat{AKM}(=90^o)$
  $\to\Delta AHM=\Delta AKM$(cạnh huyền-góc nhọn)
  $\to MH=MK$
  Vì $M$ là trung điểm $BC\to MB=MC=\dfrac12BC=4$
  Ta có: $MH\perp AB\to\Delta MHB$ vuông tại $H$
  $\to MH^2=MB^2-BH^2=7$
  $\to MH=\sqrt7$
  $\to MK=MH=\sqrt7$
  c.Từ câu b $\to AH=AK$
  $\to\Delta AHK$ cân tại $A$
  $\to \widehat{AHK}=90^o-\dfrac12\widehat{HAK}=90^o-\dfrac12\widehat{BAC}=\widehat{ABC}$
  $\to HK//BC$
  d.Vì $HK=\dfrac12BC, M$ là trung điểm $BC$
  $\to HK=\dfrac12BC=MB=MC$
  Xét $\Delta MHK,\Delta MHB$ có:
  Chung $HM$
  $\widehat{KHM}=\widehat{HMB}$ vì $HK//CB$
  $HK=BM$
  $\to\Delta MHK=\Delta HMB(c.g.c)$
  $\to \widehat{HMK}=\widehat{MHB}=90^o$
  $\to MH\perp MK$
  Mà $AB\perp HM\to MK//AB$
  Lại có $MK\perp AC\to AB\perp AC$
  Do $AB=AC$
  $\to\Delta ABC$ vuông cân tại $A$

  mon-toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-can-tai-a-m-la-trung-diem-cua-bc-ke-mh-mk-lan-luot-vuong-goc-voi

  Trả lời

Viết một bình luận