Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A kẻ CE vuông AB trên BC lấy M ,vẽ MI vông AB , MK vuông AC , MH vuông CE . Chững minh : a, MI Vuông EH B, M

Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A kẻ CE vuông AB trên BC lấy M ,vẽ MI vông AB , MK vuông AC , MH vuông CE . Chững minh : a, MI Vuông EH B, M

Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A kẻ CE vuông AB trên BC lấy M ,vẽ MI vông AB , MK vuông AC , MH vuông CE . Chững minh :
a, MI Vuông EH
B, MI + MK = CE

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A kẻ CE vuông AB trên BC lấy M ,vẽ MI vông AB , MK vuông AC , MH vuông CE . Chững minh : a, MI Vuông EH B, M”

 1. a, Sửa lại đề : MI = EH
  Vì MI \bot AB ; MH \bot EC ; HE \bot MH
  -> \HE bot AB
  Lại có MI \bot AB
  -> MI // EH
  Nối E và M
  Xét tam giác vuông EIM và MHE có :
  EM : cạnh chung
  \hat{IME} = \hat{MEH} ( MI // EH )
  Do đó \Delta EIM = \Delta MHE ( ch – gn )
  -> MI = HE ( 2 )
  b, Vì MH \bot EC ; EC \bot AB ( HE \bot AB )
  -> MH // BE
  -> \hat{ABC} = \hat{HMC} ( đồng vị )
  Mà \hat{ABC} = \hat{ACB} ( tam giác ABC cân )
  -> \hat{ACB} = \hat{HMC}
  Xét tam giác vuông HMC và KCM có :
  MC : cạnh chung
  \hat{HMC} = \hat{ACB} ( cmt )
  Do đó \Delta HMC = \DeltaKCM ( ch – gn )
  -> MK = HC ( 1 )
  Từ (1) và (2) cộng vế theo vế ta có :
  MI + MK = HE + HC = EC

  mon-toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-can-tai-a-ke-ce-vuong-ab-tren-bc-lay-m-ve-mi-vong-ab-mk-vuong-ac

  Trả lời

Viết một bình luận