Môn Toán Lớp 7: Cho ABC có AB < AC . Kẻ tia phân giác AD của góc BAC ( d thuộc BC) . Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = AB , trên tia AB lấy điểm

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 7: Cho ABC có AB < AC . Kẻ tia phân giác AD của góc BAC ( d thuộc BC) . Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = AB , trên tia AB lấy điểm F sao cho AF = AC . Chứng minh rằng
a) tgiac BDF = tgiac EDC
b) BF = EC
c) F , D , E thẳng hàng
d ) AD vuông góc với FC mọi người giúp mình bài này với ạ

Trả Lời

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.
  Xét DeltaAED và DeltaABD có:
  AE = AB (gt)
  AD chung
  hat(EAD) = hat(BAD) (gt)
  =>DeltaAED=DeltaABD   (c.g.c)
  =>ED = BD (2 cạnh tương ứng)
  Xét DeltaAFD và DeltaACD có:
  AF = AC (gt)
  AD chung
  hat(FAD) = hat(CAD) (gt)
  => DeltaAFD=DeltaACD   (c.g.c)
  =>FD= CD (2 cạnh tương ứng)
  và hat(AFD)  = hat(ACD) (2 góc tương ứng)
  hay hat(BFD) = hat(ECD)
  Xét DeltaBDF và DeltaEDC có: 
  ED = BD (cmt)
  hat(BFD) = hat(ECD) (cmt)
  FD = CD (cmt)
  =>DeltaBDF=DeltaEDC (c.g.c)
  b.
  Ta có: DeltaBDF=DeltaEDC    (cmt)
  =>BF = EC (2 cạnh tương ứng)
  c.
  Ta có: DeltaBDF=DeltaEDC    (cmt)
  =>hat(BDF) = hat(EDC) (2 góc tương ứng)
  mà hat(EDC) + hat(BDE) = 180^o
  <=>hat(BDF)+ hat(BDE) = 180^o
  hay hat(FDE) = 180^o
  hay F,D,E thẳng hàng.
  d.
  DeltaAFC có: AF = AC (gt)
  =>DeltaAFC cân tại A
  mà AD là phân giác của hat(BAC)
  nên AD đồng thời cũng là đường cao của DeltaAFC
  nên AD⊥FC

  mon-toan-lop-7-cho-abc-co-ab-lt-ac-ke-tia-phan-giac-ad-cua-goc-bac-d-thuoc-bc-tren-canh-ac-lay-d

  Trả lời

Viết một bình luận