Môn Toán Lớp 7: Bài 3: Chiều cao tính bằng mm cảu 100 cây chè sau sau một thời gian trồng thực nghiệm được cho bằng bảng sau: Chiều cao ( xếp theo kh

Môn Toán Lớp 7: Bài 3: Chiều cao tính bằng mm cảu 100 cây chè sau sau một thời gian trồng thực nghiệm được cho bằng bảng sau: Chiều cao ( xếp theo kh

Môn Toán Lớp 7: Bài 3: Chiều cao tính bằng mm cảu 100 cây chè sau sau một thời gian trồng thực nghiệm được cho bằng bảng sau:
Chiều cao
( xếp theo khoảng) Tần số
150 – 152 5
153 – 155 6
156 – 158 25
159 – 161 35
162- 164 8
165 – 167 15
168 – 170 6
Tính số trung bình cộng chiều cao của mỗi cây chè?
giúp mik vs ạ ai trả lời nhanh nhất mik sẽ vote 5 sao và đánh giá câu trả lời hay nhất

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Bài 3: Chiều cao tính bằng mm cảu 100 cây chè sau sau một thời gian trồng thực nghiệm được cho bằng bảng sau: Chiều cao ( xếp theo kh”

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải:
   @ Bảng tần số:
  \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{Giá trị}&\text{151}&\text{154}&\text{157}&\text{160}&\text{163}&\text{166}&\text{169}&\text{}\\\hline \text{Tần số}&\text{5}&\text{6}&\text{25}&\text{35}&\text{8}&\text{15}&\text{6}&\text{N = 100}\\\hline \end{array}
  @ Số trung bình cộng chiều cao của mỗi cây chè là:
  \overline{X} = (151.5+154.6+157.25+160.35+163.8+166.15+169.6)/(100)
  \overline{X}= 16012/100 = 160,12 (mm)
  => Vậy số trung bình cộng chiều cao của mỗi cây chè là 160,12 (mm)

  Trả lời

Viết một bình luận