Môn Toán Lớp 7: ai giúp mình với ạ Bài 1: Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ. a)15^8 . 2^4 b)27^5 . 32^3

Môn Toán Lớp 7: ai giúp mình với ạ Bài 1: Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ. a)15^8 . 2^4 b)27^5 . 32^3

Môn Toán Lớp 7: ai giúp mình với ạ
Bài 1: Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ.
a)15^8 . 2^4 b)27^5 . 32^3
Mình cảm ơn
^ dấu này là dấu mũ nhéViết một bình luận