Môn Toán Lớp 7: A1. tỉ số phần trăm của 3/15 và 4/20 là A.100% B.12% C.30% D.15% A2. 75% của 60 là A.40 B.80

Môn Toán Lớp 7: A1. tỉ số phần trăm của 3/15 và 4/20 là A.100% B.12% C.30% D.15% A2. 75% của 60 là A.40 B.80

Môn Toán Lớp 7: A1. tỉ số phần trăm của 3/15 và 4/20 là
A.100% B.12% C.30% D.15%
A2. 75% của 60 là
A.40 B.80 C.45 D.90
A3. Trong 40kg nước biển có 2 kg muối . Tỉ số phần trăm của muối trong nước biển là
A.5% B.20% C.4% D.15%
A4. 6/5cuar 4/7 là
A.41/20 B.10/21 C .2 1/10 D. đáp án khác
A5. biết 5/6 của x bằng 2 1/10 thì x bằng
A.63/25 B.7/4 C.38/25 D.4/7
giúp vs ạ

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: A1. tỉ số phần trăm của 3/15 và 4/20 là A.100% B.12% C.30% D.15% A2. 75% của 60 là A.40 B.80”

 1. Giải đáp:
  1.  A
  Tỉ số phần trăm của  3/15  và  4/20  là :
  3/15 : 4/20 xx 100 = 100%
  Đáp số : 100%
  2.  B
  Số đó là :
  60 : 75% = 80
  Đáp số : 80
  3.  B
  Tỉ số phần trăm của muối trong nước biển là :
  2 : 40 xx 100 = 20%
  Đáp số : 20%
  4.  D
  6/5  của  4/7  là :
  4/7 xx 6/5 = 24/35
  Đáp số : 24/35
  5.  A
  Ta có : x = 2 1/10 : 5/6 = 63/25
  Đáp số : 63/25
   

  Trả lời

Viết một bình luận