Môn Toán Lớp 7: A1.Môt lọ hoa có 20 bông hoa trong đó có 12 bông hoa hồng . Tỉ số của số bông hoa hồng và số bông hoa trong lọ là A.2/5 B.3/2

Môn Toán Lớp 7: A1.Môt lọ hoa có 20 bông hoa trong đó có 12 bông hoa hồng . Tỉ số của số bông hoa hồng và số bông hoa trong lọ là A.2/5 B.3/2

Môn Toán Lớp 7: A1.Môt lọ hoa có 20 bông hoa trong đó có 12 bông hoa hồng . Tỉ số của số bông hoa hồng và số bông hoa trong lọ là
A.2/5 B.3/2 C.2/3 D.5/3
A2. Trong hộp có 40 viên bi trong đó có 24 viên bi xanh tỉ số phần trăm của số bi xanh và số bi trong hộp là
A.100% B.40% C.60% D.20%
A3. phân số 2/5 đc viết thành tỉ số phần trăm là
A.0,4% B.4% C.40% D.400%
giúp em vs ạ

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: A1.Môt lọ hoa có 20 bông hoa trong đó có 12 bông hoa hồng . Tỉ số của số bông hoa hồng và số bông hoa trong lọ là A.2/5 B.3/2”

 1. Giải đáp:
  1.
  Tỉ số của số bông hoa hồng và số bông hoa trong lọ là
  12 : 20 = 12/20 = 3/5
  -> Không có đáp án đúng
  ~~~~~~~~~~~~~
  2. 
  Tỉ số % của số bi xanh và số bi trong hộp là:
  24 : 40 xx 100 = 60%
  -> Chọn C
  ~~~~~~~~~~~~~
  3.
  Phân số 2/5 được viết thành tỉ số % là:
  2/5 xx 100 = 40%
  -> Chọn C
  #dariana

  Trả lời

Viết một bình luận