Môn Toán Lớp 7: 1. Một hộp có 15 viên bi màu xanh và 35 viên bi màu đỏ. Tỉ số phần trăm số viên bi màu xanh và só viên bi trong hộp là:

Môn Toán Lớp 7: 1. Một hộp có 15 viên bi màu xanh và 35 viên bi màu đỏ. Tỉ số phần trăm số viên bi màu xanh và só viên bi trong hộp là:

Môn Toán Lớp 7: 1. Một hộp có 15 viên bi màu xanh và 35 viên bi màu đỏ. Tỉ số phần trăm số viên bi màu xanh và só viên bi trong hộp là:

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: 1. Một hộp có 15 viên bi màu xanh và 35 viên bi màu đỏ. Tỉ số phần trăm số viên bi màu xanh và só viên bi trong hộp là:”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số viên trong hộp là:
       15 + 35 = 50 (viên)
  Tỉ số phần trăm số viên bi xanh là số viên trong hộp là:
        15 : 50 x 100 = 30 (%)
                   Đ/s: 30%
  Chúc bạn học tốt! 

  Trả lời
 2. số bi trong hộp là:
  15+35=50(viên)
  Tỉ số phần trăm số viên bi màu xanh và só viên bi trong hộp là:
  15:50×100=30%
  đáp số 30%
  xin hay nhất
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận