Môn Toán Lớp 6: Số x thoả mãn : 60%x+0,4x+x:3=2

Môn Toán Lớp 6: Số x thoả mãn : 60%x+0,4x+x:3=2

Môn Toán Lớp 6: Số x thoả mãn : 60%x+0,4x+x:3=2

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Số x thoả mãn : 60%x+0,4x+x:3=2”

Viết một bình luận